Documentation/Documentatie   |   Catalogue/Catalogus   |   Info


Documentation

©Thomas Janssens


Catalogus/CatalogueInfo
Dear Friends, beste vrienden, chers amis,

On Saturday December 3rd, at 19:00 a very special event will take place in Anatomic Auditorium ‘Cirque’ (KASK Ghent) Louis Pasteurlaan 2, 9000 Ghent, Belgium. Vzw Punctum will host the Belgian premiere of Dead Darlings, an anonymous and subversive art auction exploring the complex love triangle between artist, artwork, and collector. It is with great pleasure that we hereby invite you to this joyous and one‐of‐a‐kind event.

Zaterdag 3 december om 19u vindt er een bijzonder evenement plaats in het Anatomisch Auditorium ‘Cirque’ van de KASK (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, België). Vzw Punctum brengt de Belgische première van Dead Darlings, een anonieme en subversieve kunstveiling die de complexe driehoeksverhouding tussen kunstwerk, kunstenaar en kunstverzamelaar onderzoekt. Het is ons een groot genoegen je uit te nodigen voor dit spraakmakende en unieke evenement.

An anonymous and subversive art auction with works by / Een anonieme en subversieve kunst veiling met werk van:


Alexandra Leykauf
Angela Lidderdale
Annelies de Mey
Annemie Augustijns
Antonia Carrara
Anu Vahtra
Arno Roncada
Bert Danckaert
Bieke Depoorter
Dirk Braeckman
Egon Van Herreweghe
Elisabeth Tonnard
Etta Säfve
Fia Cielen
Glenn Geerinck
Jeroen Lambertyn
Johan Swinnen
Joris Vandecatseye
Josephine Wood
Juliana Borinski
Karin Borghouts
Katleen Vinck
Katrin Kamrau
Liam Tickner
Lucie Renneboog
Maarten Dings
Marnik Neven
Martine Derks
Matthias Tharang
Matthias Wollgast
Nick Hannes
Pantelis Makkas
Paris Tselios
Paulien Barbas
Pedro Ramos
Qiu Yang
Reinhilde Terryn
Sara Deraedt
Sarah Eechaut
Stijn Van Dorpe
Tania Theodorou
Thomas Manneke
Vincent Delbrouck
Wim Wauman
Xavier Fernández Fuentes
Yana Foqué
About Dead Darlings (ENG):

Dead Darlings is an anonymous and subversive auction series that started in Amsterdam in 2005. DD#7 is the first edition that will take place in Belgium and is a collaboration between DEAD DARLINGS and Vzw Punctum.

By tradition, we auction the works anonymously. We do this in an effort to give the works an opportunity to stand on their own, free of the names of their creators. Therefore, all the lots will be introduced by title only. The names of the contributing artists are listed alphabetically, but will not be revealed in connection to the works until sales are final.

Dead Darlings are works that have lost their relevance to the final work of an artist, but have remained relevant to him or her, because of their meaning during the course of their making. They are the innocent victims of the artistic process, and we want to give them a chance to be liberated from that context and appreciated for the qualities they display as singular autonomous entities.

The auction is held in an informal and casual atmosphere where the act of selling and acquiring art becomes a performance in its own right. The building of enthusiasm for these little outcasts binds makers and lovers of art together. We see it as a liberation, where every Darling gets the second chance it deserves.

Over Dead Darlings (NL):

Dead Darlings is een anonieme en subversieve reeks veilingen die voor het eerst plaatsvond in 2005 in Amsterdam. DD#7 is de eerste editie in België en is een samenwerking tussen DEAD DARLINGS en Vzw punctum.

Naar traditie worden de werken anoniem geveild. Dit in een poging de werken een kans te geven om op zichzelf te staan, ongeacht de naam en faam van de maker. Daarom worden alle werken enkel begeleid door hun titel. De namen van de deelnemende kunstenaars staan alfabetisch gerangschikt, maar wie welk werk maakte wordt pas duidelijk nadat het werk verkocht is.

Dead Darlings zijn werken die hun relevantie binnen het oeuvre van de kunstenaar verloren hebben maar voor de kunstenaar zelf nog steeds van waarde zijn, omdat ze van belang waren bij het creatieproces. Het zijn de onschuldige slachtoffers van het artistieke proces. We willen ze bevrijden van die context en de werken de kans geven gekoesterd te worden om de kwaliteiten en charmes die ze als uitzonderlijk en autonoom beeld bezitten.

De veiling vindt plaats in een ongedwongen, informele sfeer waarbij de handeling van het kopen en verkopen onderdeel van een performance wordt. Het enthousiasme voor deze buitenbeentjes brengt kunstenaars en kunstliefhebbers samen. Wij zien het als een bevrijding, waarbij elke ‘darling’ de tweede kans krijgt die ze verdient…

About Puctum (ENG):

Punctum is an independent non‐profit organization based in Ghent, Belgium. Its ambition is becoming an inspiring and critical guide amidst the seemingly chaotic image culture. Without losing sight of the medium's rich past, Punctum mainly focuses on contemporary issues related to photography which are relevant and valuable at the present time.

Over Puctum (NL):

Punctum is een jonge, onafhankelijke vzw uit Gent en heeft als doelstelling het promoten van (hedendaagse) fotografie. Ze heeft de ambitie een inspirerend lichtbaken en kritische wegwijzer te zijn te midden van een schijnbaar chaotische beeldcultuur en wil, zonder het rijke verleden uit het oog te verliezen, een blik werpen op actuele verschijningsvormen van het medium fotografie.

 
More info / Meer info: dd@deaddarlings.nl and check www.deaddarlings.nl and www.punctum.be for updates!

or call:

Tania Theodorou +31 6 28139658
Joachim Naudts +32 0 498 82 53 81

Supported by / Mede mogelijk gemaakt door: