Donderdag 3 juni 2010 - Zebrastraat: Nadaar

Nadaar is een collectief van fotografen en fotojournalisten dat in 2008 werd opgericht door Nick Hannes, Eric De Mildt, Tim Dirven, Jan Locus en Dieter Telemans aan het einde van 2008. Nadaar is in de eerste plaats een platform voor hedendaagse documentaire fotografie. Op zijn website schrijft Nick Hannes hierover: "Fotografie is een individueel, soms zelfs eenzaam, beroep. Daarom is het goed om collega's te ontmoeten, feedback te geven op elkaars werk, technische kwesties of een nieuwe uitrusting te bespreken, contacten uit te wisselen en een biertje te drinken". Naast het promoten van hun eigen werk is het ook de bedoeling om elk jaar een collectief project uit te werken. Het eerste project, een documentaire over de diversiteit van de bevolking van Brussel zal in de zomer van 2010 klaar zijn.
www.nadaar.com

Donderdag 3 juni 2010 - Zebrastraat: Boekvoorstelling van Paul D'Haese

De fotograaf Paul D'Haese komt zijn eerste monografie 'Dagblind' voorstellen. Erik Eelbode schreef hierover het volgende:

Een gezicht met gesloten ogen - is het als een blinde muur? Een raamloze muur, een leeg portret. De zeldzame (familie) portretten die Paul D'Haese tot dusver heeft gemaakt kijken niet terug, niet omdat ze dat niet kunnen of willen - ze slapen niet en zijn niet blind - maar omdat hen gevraagd werd om hun ogen te sluiten. De fotograaf zelf heeft het gevraagd. Misschien omdat hij zich realiseert dat foto's met gesloten ogen verwarrend of vervreemdend zijn, en omdat hij een aandeel heeft in dat onbehagen. Net als de Griekse filosoof Democritus, waarover gezegd wordt dat hij zijn ogen uitstak om tot een beter inzicht te komen. Misschien wel.

Het boek 'Dagblind' bestaat uit 56 pagina's, bevat een tekst van Carl Havelange en Erik Eelbode en wordt uitgegeven door Yellow Now Editions

www.pauldhaese.be